فروشگاه

طرح ۵ کیلوواتی
۴۰میلیون تومان
بهمراه ضمانت نامه کتبی کیفیت
 • مشاوره رایگان
 • طراحی و ساخت سازه
 • مطالعه فنی مکان احداث نیروگاه
 • ۲۰ سال قرار داد خرید برق
طرح ۲۰ کیلوواتی
۱۵۰میلیون تومان
بهمراه ضمانت نامه کتبی کیفیت
 • مشاوره رایگان
 • طراحی و ساخت سازه
 • مطالعه فنی مکان احداث نیروگاه
 • ۲۰ سال قرار داد خرید برق
طرح ۱۰۰ کیلوواتی
۷۰۰میلیون تومان
بهمراه ضمانت نامه کتبی کیفیت
 • مشاوره رایگان
 • طراحی و ساخت سازه
 • مطالعه فنی مکان احداث نیروگاه
 • ۲۰ سال قرار داد خرید برق

برخی از همکاران ما

ارسال درخواست استعلام

درخواست شما توسط کارشناسان ما بررسی و در کمترین زمان به آنها پاسخ داده خواهد شد
 

آمار، گویای همه واقعیت هاست!

پروژه های اجرا شده ما ضامن کیفیت و کارآمدی ماست

۰ MW
مجموع نیروگاههای ساخته شده در کشور
KW ۰
جمع کل نیروگاه های احداث شده توسط هوشمند پرتو توان
۰ عدد
پروژه های انجام شده