مزرعه-خورشیدی

نحوه محاسبه برق مصرفی نحوه محاسبه برق مصرفی توسط مزرعه ، دامداری ویا منزل مسکونی تفاوتی نمیکند و تنها به میزان استفاده از برق بستگی دارد از رو برای پایین آوردن هزینه باید از مصرف کننده های بهینه استفاده کرد. بطور مثال پرژکتور های نصل قدیم 150 تا 200 وات هستند که میتوان به جای آنها از پرژکتورهای نصل جدید که بین 20 تا 50 وات هستند استفاده کرد.حال فرض کنید میخواهید 10 لامپ که 5 عدد از آنها 9 وات...