نیروگاه-خورشیدی-مهاباد

مجتمع پتروشیمی مهاباد به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، مجتمع پتروشیمی مهاباد با تکیه بر توان و دانش پژوهشگران بومی موفق شد، نخستین نیروگاه خورشیدی شناور کشور را وارد مدار تولید کند. رئیس مجتمع پتروشیمی مهاباد در این خصوص اظهار داشت: این طرح در مساحت ۴۰۰ متر مربع طی مدت ۶ ماه راه‌اندازی شده است. عباس فرش‌باف ادامه داد: ظرفیت این نیروگاه روزانه ۲۰۰ کیلووات ساعت است که در صورت تکمیل طرح و ا...