پس از مراحل مهندسی و مطالعه امکان سنجی فنی احداث نیروگاه های خورشیدی نوبت به اجرا و نصب سامانه فوتوولتاییک در مزرعه خورشیدی، نیروگاه صنعتی و نیروگاه خانگی می رسیم، که شرکت هوشمند پرتو توان با توجه به نیروهای متخصص در این ضمینه تمامی مراحل از قبیل …
تیم مشاوران ما در امور سرمایه گذاری و صندوق‌های خطرپذیر مدل‌های مختلفی پیشنهاد و راهکار اجرایی برای هر پروژه مطابق با شرایط خاص آن در نظر گرفته می‌شود. همواره ما در کنار شما خواهیم بود تا هر آنچه که در مسیر دستیابی به هدف‌تان وجود دارد را …
نیروگاه‌های محدود به ظرفیت انشعاب و مزارع خورشیدی در کلیه بخش‌ها اعم از طراحی سامانه، جانمایی، ارائه طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی، بررسی امکان سنجی تاسیس نیروگاه خورشیدی، طراحی استراکچر خورشیدی و فونداسیون نیروگاه‌ها، طراحی بخش‌های الکتریکال سامانه …
پنل، اینورتر و استراکچر خورشیدی به عنوان سه جز موثر در راندمان نیروگاه می‌بایست به گونه‌ای انتخاب گردند که علاوه بر مباحث اقتصادی از نظر عملکرد راندمان مطلوبی را داشته باشند.همچنین در تهیه پنل و اینورتر خورشیدی بهترین برندهای موجود که حسن سابقه آنها به اثبات رسیده …