توضیحات اجمالی

نیروگاه‌های محدود به ظرفیت انشعاب و مزارع خورشیدی در کلیه بخش‌ها اعم از طراحی سامانه، جانمایی، ارائه طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی، بررسی امکان سنجی تاسیس نیروگاه خورشیدی، طراحی استراکچر خورشیدی و فونداسیون نیروگاه‌ها، طراحی بخش‌های الکتریکال سامانه شامل AC و DC و شبکه، بررسی محاسبات تولید انرژی نیروگاه، بررسی جریان نقدی تولید نیروگاه و مهندسی مالی آن و انواع تست‌های راندمان و وارسی نیروگاه تجارب و خدمات پرتو قابل ارائه می‌باشد.

  • طراحی و جانمایی نیروگاه خورشیدی
  • ارائه طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی
  • طراحی استراکچر(سازه) خورشیدی و فونداسیون
  • بررسی محاسبات تولید برق خورشیدی
  • بررسی جریان نقدی تولید نیروگاه خورشیدی

مهمترین عوامل برای احداث نیروگاه خورشیدی می‌توان به شدت تابش، زاویه بهینه، دمای محیط و سرعت باد اشاره کرد.